>

Valtuuskunta - Delegation

Fysikersamfundet i Finland - Suomen fyysikkojen seura rf

Tomas Lindén (varapuheenjohtaja)
Fysiikan tutkimuslaitos (HIP)
PL 64
00014 Helsingin yliopisto
tomas.linden@helsinki.fi

Suomen matemaattinen yhdistys - Finlands matematiska förening rf

Mats Gyllenberg (puheenjohtaja)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
PL 68
00014 Helsingin yliopisto
mats.gyllenberg(at)helsinki.fi

Matti Lassas
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
PL 68
00014 Helsingin yliopisto
matti.lassas(at)helsinki.fi

Suomen fyysikkoseura - Finlands fysikerförening ry

Kimmo Kainulainen
Fysiikan laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
kimmo.kainulainen(at)jyu.fi

Jukka Pekola
Kylmälaboratorio
Aalto-yliopisto
PL 13500
00076 AALTO
jukka.pekola(at)aalto.fi

Emilia Kilpua
HY Fysiikan osasto, alkeishiukkasfysiikka ja astrofysiikka
PL 68
00014 Helsingin yliopisto
emilia.kilpua(at)helsinki.fi