Toimituskunta - Redaktion

Suomen Fyysikkoseura - Finlands fysikerförening ry

Tero Karjalainen, päätoimittaja (1.1.2018 alkaen)
Itä-Suomen yliopisto
Sovelletun fysiikan laitos
Kuopion kampus
PL 1627, 70211 KUOPIO
tero.karjalainen(at)uef.fi

Minna Palmroth
Fysiikan osasto, Alkeishiukkasfysiikka ja astrofysiikka
PL 68, 00014 Helsingin yliopisto
minna.palmroth(at)helsinki.fi

Patrick Rinke
Aalto-yliopisto, Otaniemi Espoo
patrick.rinke@aalto.fi

Taina Ruuskanen
Fysiikan osasto
PL 64, 00014 Helsingin yliopisto
taina.ruuskanen(at)helsinki.fi

Suomen Matemaattinen yhdistys - Finlands matematiska förening rf

Petri Ola
Matematiikan ja tilastotieteen osasto
PL 68, 00014 Helsingin yliopisto
petri.ola(at)helsinki.fi

Fysikersamfundet i Finland - Suomen fyysikkojen seura rf

Thomas Hackman
Fysiikan osasto
PL 64, 00014 Helsingin yliopisto
thomas.hackman(at)helsinki.fi

 

 

        thomas.hackman(at)helsinki.fi