Toimituskunta - Redaktion

Suomen matemaattinen yhdistys - Finlands matematiska förening rf

Petri Ola, päätoimittaja
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Helsingin yliopisto
petri.ola(at)helsinki.fi

Mika Koskenoja
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
PL 68
00014 Helsingin yliopisto
mika.koskenoja(at)helsinki.fi

Suomen fyysikkoseura - Finlands fysikerförening ry

Minna Palmroth
Fysiikan laitos
PL 64
00014 Helsingin yliopisto
minna.palmroth(at)helsinki.fi

Taina Ruuskanen
Fysiikan laitos
PL 64
00014 Helsingin yliopisto
taina.ruuskanen(at)helsinki.fi

Fysikersamfundet i Finland - Suomen fyysikkojen seura rf

Thomas Hackman
Fysiikan laitos
PL 64
00014 Helsingin yliopisto
thomas.hackman(at)helsinki.fi

 

 

        thomas.hackman(at)helsinki.fi