Toimituskunta - Redaktion

Suomen Fyysikkoseura - Finlands fysikerförening ry

Tero Karjalainen, päätoimittaja (1.1.2018 alkaen)
Itä-Suomen yliopisto
Sovelletun fysiikan laitos
Kuopion kampus
PL 1627, 70211 KUOPIO
tero.karjalainen(at)uef.fi

Minna Palmroth
Fysiikan osasto, Alkeishiukkasfysiikka ja astrofysiikka
PL 68, 00014 Helsingin yliopisto
minna.palmroth(at)helsinki.fi

Taina Ruuskanen
Fysiikan osasto
PL 64, 00014 Helsingin yliopisto
taina.ruuskanen(at)helsinki.fi

Suomen Matemaattinen yhdistys - Finlands matematiska förening rf

Petri Ola
Matematiikan ja tilastotieteen osasto
PL 68, 00014 Helsingin yliopisto
petri.ola(at)helsinki.fi

Fysikersamfundet i Finland - Suomen fyysikkojen seura rf

Thomas Hackman
Fysiikan osasto
PL 64, 00014 Helsingin yliopisto
thomas.hackman(at)helsinki.fi

 

 

        thomas.hackman(at)helsinki.fi