Arkhimedes är en tidsskrift för fysik och matematik som grundades 1948. Den ges ut gemensamt av Finlands fysikerförening, Finlands matematiska förening och Fysikersamfundet i Finland. Tidningen skickas gratis till föreningarnas medlemmar.

En av de centrala tankarna bakom tidningen är att publicera artiklar på de inhemska språken och därigenom fästa uppmärksamhet på utvecklingen av det vetenskapliga ordförrådet. Tidningens målsättningar är att förmedla nyheter inom fysik och matematik till föreningarnas medlemmar och andra som är verksamma inom området, liksom att publicera vetenskapliga artiklar i en lättillgänglig form som kan vara till nytta för t.ex. skolornas matematik- och fysiklärare.