Ohjeita artikkelin kirjoittajalle

Arkhimedes on aikakausilehti, ei tieteellinen julkaisu. Lehdessä julkaistaan uutisia, yleistajuisia tiedeartikkeleita ja mielipidekirjoituksia ja sitä lukevat julkaisijaseurojen jäsenet sekä sekä luonnontieteiden ja matematiikan harrastajat.
Keskity oleelliseen, jokaista yksityiskohtaa ei artikkelissa tarvitse käsitellä. Muista, että lukija ei välttämättä ole tutkimusalueesi asiantuntija. Pyri käyttämään yleiskieltä, vältä vaikeaselkoista ammattikieltä. Mikäli mahdollista, liitä tekstiisi havainnollistavia kuvia. Lähde- tai kirjallisuusluettelon tulee olla lyhyt. Luetteloi vain tärkeimmät lähteet.
Kirjoita lyhyt esittely itsestäsi. Se julkaistaan artikkelin yhteydessä. Kirjoitukset editoidaan toimituksessa. Kirjoittaja saa editoidun tekstin tarkistettavaksi ennen kuin se julkaistaan. Kirjoittajille ei makseta palkkiota.

Aineisto
Käsikirjoitukset toimitetaan sähköpostitse joko toimitukseen toimitussihteerille toimitus@arkhimedes.fi tai jollekin toimituskunnan jäsenistä. Toimituskunta päättää niiden julkaisemisesta.
Tekstit lähetetään sähköpostin liitetiedostona .doc, .rtf tai .pdf -muotoisina.
LaTex-tiedostot lähetään suoraan: Petri.Ola@helsinki.fi.
Taittaja muokkaa jutun ulkoasun. Lehdelle lähetettyä aineistoa ei säilytetä eikä palauteta ellei sitä erikseen pyydetä.

Kuvat
Kuvatiedostojen tulee olla painokelpoiset taittoa varten. Wordin näyttötiedostot eivät kelpaa paino-originaaliksi. Tiedostomuodot ovat .pdf, .tiff, .eps, .jpg, .png. Nimeä kuvatiedostot loogisesti esim. "sukunimi_kuva1.jpg" jne. Kirjoittajalla tulee olla täydellinen tekijänoikeus käyttämäänsä kuva-, taulukko- tms. aineistoon tai tällaiseen aineistoon hankittu julkaisuoikeus.
Excel-tiedostoista voi tulostaa taulukot ja graafit pdf-muotoon ja lähettää sähköisesti. Kuvan resoluution pitää olla 300 dpi painettavassa koossa. Aseta kuvan resoluutioksi 300 dpi, kun kuvan leveys on 15 cm. Kuvat toimitetaan sähköisesti toimitussihteeri Ella Hänniselle osoitteeseen: toimitus@arkhimedes.fi

Tekijänoikeudet
Lehdellä on oikeus julkaista artikkelit sekä painetussa versiossa että verkkoversiossa. Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että alkuperäinen julkaisuoikeus on Arkhimedes-lehdellä.

Avoin saatavuus: rinnakkaistallennus
Lehden julkaisija sallii kirjoittajan tallentaa käsikirjoituksestaan vertaisarvioidun version vapaasti saatavaksi sähköiseen julkaisuarkistoon kuuden (6) kuukauden viiveellä. Vertaisarvioidussa versiossa arvioitsijoiden vaatimat korjaukset on tehty, mutta se ei ole lopullinen taitettu ja editoitu käsikirjoitusversio.

Lehti on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.